UNIT PEMBELAJARAN

Dalam topik unit pembelajaran ini, kita akan membincangkan segala tajuk Geografi yang dipelajari oleh pelajar Tingkatan 1 terutama dalam Bahagian B (Geografi Fizikal dan Manusia)

TEMA 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA

BAB 6: Bentuk Muka Bumi

BAB 7: Potensi dan Halangan Bentuk Muka Bumi terhadap Kegiatan Manusia

BAB 8: Kesan Kegiatan Manusia terhadap Alam Sekitar

TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA

BAB 9: Pergerakan Bumi di dalam Sistem Suria

BAB 10: Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

BAB 11: Pengaruh Manusia terhadap Cuaca dan Iklim

TEMA 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR

BAB 12: Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar

BAB 13: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelbagai Jenis Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi

BAB 14: Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi

BAB 15: Kesan Kegiatan Manusia terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar

BAB 16: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar